شایعه برکناری معاونان شهرداری یاسوج تکذیب شد

[ad_1]

شهرداری یاسوج خبر برکناری سه تن از معاونان شهرداررا قویا تکذیب کرد.

به گزارش بویرنیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری؛ شهرداری یاسوج درواکنش به انتشار خبرجعلی درفضای مجازی آورده است : عمده نيروهاي كليدي ومسئوليت دارشهرداري ياسوج قراردادي هستند كه درهمه دوره هاي قبل ازشهردارفعلی ؛ معاون، مدير ويا مسوولیت واحدی را برعهده داشتند.

این منبع با اشاره به اینکه تنهادراين دوره ده ها مكاتبه وصورتجلسه ازطريق استانداري وسايردستگاه ها براي حذف اين مناصب باشهرداري صورت گرفته افزوده است : معاونان شهرداری بر اساس همین مکاتبات استعفاء داده بودند .

هم چنین دراخرين تصميم مقررگرديد: تصميم گيري دراین خصوص به بعد موكول شود که این امر به تشكيل پرونده براي شهردار یاسوج وارجاع به تخلفات وزارت كشورشده است و به همين دليل معاونان شهردار داوطلبانه در راستاي اين اقدام استعفاء دادند.

براین اساس سايرمسوولان مشابه درشهرداري درخواست استعفاء داده اند كه فعلا برا جلوگيري از تعطيل شدن كارشهروندان موافقت نشده است ومعاونت هاي مستعفي نيزبه جهت جلوگيري ازخدشه دركارهاي شهرداري وشهروندان به صورت غيررسمي به فعاليت خودادامه مي دهند.

شهرداری یاسوج فعاليتهاي انجام شده دراين دوره رامديون اين تيم مديريتي می داند واززحمات و تلاشهاي شبانه روزي وصادقانه انها تشكرمی کند.

درپایان شهرداری یاسوج پیگیری قضایی ؛انتشاردهنده اخبار جعلی درفضای مجازی را برای خود محفوظ می دارد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس ایمیل ما ارسال
فرمایید. info@boyernews.com

[ad_2]

لینک منبع